• Öğrencileri yaş guruplarına göre yetenek, ilgi, mesleki yatkınlık gibi envanterler uygulanarak onların ilgi, yetenek ve değerlerine yönelik gerekli bilgiler toplanır. Yönlendirmede de bu bilgiler esas alınır.
  • Öğrencilerin eğitsel ve mesleki kararlarını içselleştirmeleri, değerlendirmeleri için yardımcı olunur.
  • Öğrencinin düşündüğü üst öğrenim kurumu açısından kendi güçlü ve sınırlı yönlerinin farkında olmasına ve eksik alanlarını kapatmak için hangi konularda çaba göstermesi gerektiği hakkında bilgi edinmesine yardımcı olunur.
  • Öğrencilerin ilerde devam etmek istedikleri üst öğrenim kurumları hakkında bilgi verilir, ziyaretler yapılması için olanaklar sağlanır ve düşündüğü meslek gurubu kişileri ile tanışmasına olanaklar sağlanır.
  • Öğrencinin akademik hayatı süresince yaşadığı olumsuzluk ve sıkıntıları atmasında yardımcı olunur ve öğrenciye destek verilir.